• Bài viết của Trần Việt Sơn trình bày kinh nghiệm quan trọng về tuần, triệt để giải đoán đại hạn của cụ Thiên Lương. Đây là một bài viết được tác giả trình bày rất dễ hiểu.
  • Loại: Tùy Tinh Đặc Tính: Bế tắc, chướng ngại, chặn đứng. Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Triệt Lộ Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Kh...
  • Loại: Tùy Tinh Đặc Tính: Bế tắc, chướng ngại, chặn đứng. Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Triệt Lộ Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Không là Thiên Không, Địa Không, Tuần Không, Triệt Không.
  • Sao Tuần Không và Sao Triệt Lộ (Tuần và Triệt) là hai sao đặc biệt quan trọng trong lá số tử vi, nó ảnh hưởng tới cung, chi phối các sao, thay đổi cường độ mạnh yếu, tốt xấu của mỗi sao
  • Nếu vô chính diệu có Tứ hay Tam Không thì làm nên danh phận nhưng không bền, tuổi niên thiếu vất vả. Là một Tùy tinh chủ sự chướng ngại, bế tắc.

tam nương Hoi thước ĐIỀM mệnh bi tá³ tử vi người sinh ngày Ất Sửu Tiết Thanh Minh Sao Thiên Mã bat lấy chồng người phụ nữ vất vả Số xe tài kinh doanh phát tài hộp thầy tướng số Cung mệnh người tuổi Tý rốn bính mơ thấy cóc phong thủy biển số xe Diên Niên sao ân quang chồng tuổi thân vợ tuổi hợi tứ hành xung TẾT NGUYÊN ĐÁN Quan lộc kéo Sao Hóa Quyền cuộc sống thanh hóa SAO thiên tài Hà Nội Quý xem bien so xe ma quỷ nam mo năm Bính Thân cho đăt tên con sao làm quan táo quân người có chiếc lưỡi dài nhất thế tướng sô tướng bàn tay phòng thờ Quy lai Sao triệt