• Cách Làm Quan và những sao Qúy trong tử vi, hãy cùng thảo luận xem lá số tử vi của bạn có thuộc cách này không nhé.
  • 1. Các chính tinh có nghĩa quan lộc trực tiếp: Tử Vi: Tử Vi đắc địa ở cung Quan có nghĩa quyền quý. Tử Vi chỉ người có dịp chỉ huy, điều khiển, giữ những chức vụ quan trọng trong công quyền, có nhiều thuộc hạ cao cấpl có tài lãnh đạo, có bản lãnh chế phục người khác. Ngôi thứ quan lộc cao thấp tùy thuộc vị trí miếu địa hay đắc địa: càng đắc địa thì ngạch trật càng cao. Nếu Tử Vi được nhiều quyền tinh, dũng tinh đi kèm thì chức quyền càng lớn, có nhiều thuộc hạ đông đảo trợ lực. Nếu thiếu trợ tinh, Tử Vi chỉ loại viên chức hay sĩ quan cao cấp làm việc tham mưu, phục vụ trong ngành chuyên môn, ít có dịp cầm quyền, cầm quân, hoặc nếu có, thì chỉ điều khiển một số thuộc hạ giới hạn và thời gian chỉ huy không lâu.
  • 1. Các chính tinh có nghĩa quan lộc trực tiếp:
  • Hành: Kim Loại: Tùy Tinh Đặc Tính: Khoe khoang, tự phụ, may mắn, quyền quý Phụ Tinh. Sao thứ 4 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường S...
  • lâm quan (Kim) *** 1. Ý nghĩa cơ thể: Lâm Quan là cái cổ 2. Ý nghĩa tính tình : - khoe khoang...
  • Sao Lâm Quan nghĩa đen là cái cổ, cho nên tướng trạng phải phù hợp với vóc người ngũ đoản hay ngũ trường thì tác dụng của sao này mới mạnh.

cảnh Nguyễn mơ thấy máu tiểu hạn Cung Điền Trạch mơ thấy bò chữ tam nương Hoi thước ĐIỀM mệnh bi tá³ tử vi người sinh ngày Ất Sửu Tiết Thanh Minh Sao Thiên Mã bat lấy chồng người phụ nữ vất vả Số xe tài kinh doanh phát tài hộp thầy tướng số Cung mệnh người tuổi Tý rốn bính mơ thấy cóc phong thủy biển số xe Diên Niên sao ân quang chồng tuổi thân vợ tuổi hợi tứ hành xung TẾT NGUYÊN ĐÁN Quan lộc kéo Sao Hóa Quyền cuộc sống thanh hóa SAO thiên tài Hà Nội Quý xem bien so xe ma quỷ nam mo năm Bính Thân cho đăt tên con sao làm quan