Sao Hóa lộc Sao PHÁ QUÂN Sao Quan phủ Sao THẤT SÁT Sao Phục binh Sao Phúc đức Sao Thái tuế Sao Trực phù Sao THÁI DƯƠNG Sao Địa võng Sao THÁI ÂM Sao Địa không Sao Thiên khốc Sao Tuế phá Sao Hỏa tinh Sao Văn xương Sao Hỷ thần Sao Quan phù Sao Thiên sứ Sao Tướng quân Sao Ân quang Sao Long trì Sao Đào hoa Sao Quốc ấn Sao Suy Sao Thiên hỷ Sao Đế vượng Sao Dà la Sao Lâm quan Sao Thiên la Sao TUẦN Sao Lưu hà Sao THIÊN ĐỒNG Sao Văn khúc Sao CỰ MÔN Sao Quả tú Sao THIÊN CƠ Sao Hóa quyền Sao Thiên phúc lã½ Các linh vật phong thuỷ mang lại vận phi tinh 2015 Amber 3 Ý nghĩa sao Tử Ä Å a sắm lễ chuyển nhà sửa chữa lớn suy ngẫm xem bát tự xấu Phong Thủy Cho Người Mệnh Khôn Giang