Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin


Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin QuẻBói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!Phong Nguyễn Lễ Hội Mai Viên tại hưng yên Sao PHÚC ĐỨC độc chọn hướng cửa nhà theo tuổi giác Thái Sao Thiên trù Dọn Trạng thái kỳ nàng giáp nhay mat Tam Bích lưu niên lỗ Thuy cách mua đá hổ phách tính cách người tuổi ngọ bệnh bán thiên đầu thống Sai lầm khi dùng vật phẩm phong thủy 1984 mơ thấy thuyền đài phun nước phong thủy trong nhà Giải mọng Thực giet nguoi điềm xui các vật dụng trong văn phòng bằng tiếng tu vi con giáp nào sinh ra là để làm sếp bảo bình nam và thiên yết nữ bài văn khấn rằm tháng 7 Sao Hóa kỵ con gái mặt vuông Phong Thủy Sao Đại hao Ý nghĩa các sao Sao Quan đới Sao THIÊN TƯỚNG Sao Dưỡng 10 điều cấm kỵ trong phong thủy Sao TRIỆT Sao Thai 5 cấp độ lãnh đạo của john maxwell Sao Kiếp sát Sao Hữu bật Sao Tang môn Sao Linh tinh Sao Hoa cái Sao Bạch hổ Sao Phượng các Sao Thiên riêu Sao LIÊM TRINH Sao Lực sĩ