Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.trí tuệ Sao Thiên lương tướng sô tet Tuoi vòng xây dựng Song sinh鎈 luận mệnh giÃÆ Gieo quẻ CÚNG GIA TIÊN hàng tướng đôi môi cach cho Duyên hoc tu vi Xác lên xe hoa bao ngày thiếu vắng em quan cung Tử Tức sao mộc đục tướng bần tiep chon cách chọn quất Cua Nhân tướng thọ yểu Tương lễ hội ngày 15 tháng 4 âm lịch sim sô Xem tưởng thập cÃ Æ tá µ Khuôn mặt công trình kiến trúc cổ đại việt nam cac móng thảm án Bình Phước xuát hành Đinh mơ thấy địa ngục Cu bọ cạp có hợp với xử nữ Tên hay tam ban xảo quái