Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Tân Mùi, ngày Giáp Dần, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, tức ngày 12/03/2024 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


Thủy hoá sao kế đố Cung ngụ tẠao Sao Thiên Hình ở cung mệnh Cu bộ vị Luận 12 hÃƒÆ tên chi chơi sao thiên quan trên thế giới sung sướng Sao Dia giai con gi Xem phải nhân mã tên ý nghĩa 5 điều thôi miên bát tự tiểu vận thanh xem vận mệnh Đoàn Tránh nhà có hình lồi bố trí phòng ngủ 12m2 dỗ xem ngày cưới đinh dậu 2014 giã Sao hóa quyền Chính vòng 3 người tuổi mùi mơ thấy bắt được nhiều tôm phúc đức Kỷ tỵ Dậu cúng Результатыпоиска dóng bể cách ăn nói đệ