Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.Ngãi xu 810 not số phong thủy cung hợi Giac ý nghĩa sao tả phù Tuổi Dần le tươi cong Sao MÃ BẠSao Lâm Quan SAO thiên viêt cho cuộc sống Nguoi lão Trạng Bạn Kình dương la sô tư vi vương Đình chi Liêm thần chú tiền của tình yêu là trên hết phu thê doi cặp đôi song tử và thiên bình Bọ Cạp SAO thiên tài Cung Cự Giải Sao thiên hỷ thiên đồng Hôn Nhân can thiên đình thuộc 10 Ð c Thầy tốt hay xấu đặt bàn trang điểm xem bói bài Thất tranh treo tường rằm tháng 7 tinh duyen ất mão 1975