Khổng Minh Thần Toán

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo QuẻNgay sinh Số lượng nguoi tuổi tý cung sư tử Ngãi xu 810 not số phong thủy cung hợi Giac ý nghĩa sao tả phù Tuổi Dần le tươi cong Sao MÃ BẠSao Lâm Quan SAO thiên viêt cho cuộc sống Nguoi lão Trạng Bạn Kình dương la sô tư vi vương Đình chi Liêm thần chú tiền của tình yêu là trên hết phu thê doi cặp đôi song tử và thiên bình Bọ Cạp SAO thiên tài Cung Cự Giải Sao thiên hỷ thiên đồng Hôn Nhân can thiên đình thuộc 10 Ð c Thầy tốt hay xấu đặt bàn trang điểm xem bói bài Thất