Xâm Quan Thánh

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Xin Xâmkết cách làm người tay cÃ Æ cây tài lộc sao Thiên riêu sai anh đón miếu phục ngón tay cái lấy chồng Phong thuỷ Cô Tú Que quan am ngÀy bán hàng rào sân vườn Nhân Mã phi mơ thấy diều 4 người bản nhạc chết chóc tướng mũi to cúng LỘC Vị xây nhà quá nổi bật thế đất Sao Đường Phù Nguồn gốc cay hướng Sao Dưỡng nghiệp tết thất tịnh phong cáo tiết Lập Đông sắm lễ cuc Giáp quỹ Sao mộc dục la sô tư vi gieo que SAO MO môn thất tịch 14 bói bài tarot