Xem sao tìm bạn đời

Bạn có biết chòm sao chiếu mệnh của mình là gì? Hãy dựa vào cung hoàng đạo để thử xem ai sẽ là người bạn đời lý tưởng cho mình.  

Hoàng đạo gồm 12 cung:

Dương cưu - Aries (21/3 - 19/4), Kim Ngưu - Taurus (20/4 - 20/5), Song Sinh - Gemini (21/5 - 21/6), Cự Giải - Cancer (22/6 - 22/7), Sư Tử - Leo (23/7 - 22/8), Xử Nữ - Virgo (23/8 - 22/9), Thiên Bình - Libra (23/9 - 22/10), Hổ Cáp - Scorpio (23/10 - 21/11), Nhân Mã - Sagittairus (22/11 - 21/12), Nam Dương - Capricorn (22/12 - 19/1), Bảo Bình - Aquarius (20/1 - 18/2), Song Ngư - Pisces (19/2 - 20/3).

12 cung này được chia thành 4 yếu tố, 3 đặc tính và 2 nguyên tắc.

Các yếu tố bao gồm: lửa (nồng nhiệt), đất (thực tế), không khí (trí thức) và nước (tình cảm).

Lửa: Dương cưu, Sư tử và Nhân mã.

Ðất: Kim ngưu, Xử nữ và Nam dương.

Không khí: Song sinh, Thiên bình và Bảo bình.

Nước: Cự giải, Hổ cáp và Song ngư.

Những cặp tương xứng nhất thường gồm những người thuộc cùng một nhóm - lửa/lửa, đất/đất, không khí/không khí và nước/nước.

Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.

Các cung lại được chia thành 3 đặc tính: thống lĩnh (tham vọng nhưng hách dịch), ổn định (quả quyết nhưng ương bướng) và biến đổi (thích nghi nhưng dễ thay đổi).

Thống lĩnh: Dương cưu, Cự giải, Thiên bình và Nam dương.

Ổn định: Kim ngưu, Sư tử, Hổ cáp và Bảo bình.

Biến đổi: Song sinh, Xử nữ, Nhân mã và Song ngư.

Như thế bạn có thể tìm kiếm bạn đời trong nhóm đặc tính của mình.

Các cung cũng lại được chia thành 2 loại: chủ động và bị động. Lửa và không khí thường mang tính tích cực và chủ động, trong khi đất và nước lại tiêu cực hoặc bị động.

Chủ động: Dương cưu, Song sinh, Sư tử, Thiên bình, Nhân mã và Bảo bình - thường hoà đồng và cởi mở.
Bị động: Kim ngưu, Cự giải, Xử nữ, Hổ cáp, Nam dương và Song ngư - thường thu mình và khiêm nhường.

Dựa vào những yếu tố trên thì rõ ràng rất khó để có một cặp hoàn hảo. Để trái tim và bộ óc đi chung với nhau luôn là một thách thức, cũng giống như việc chịu đựng quan điểm, cách cư xử và thói quen của mỗi người. Vậy đâu là chìa khoá cho hạnh phúc?

Nó chính là sự thoả hiệp, hay cho - và - nhận. Mọi người nên nhận ra rằng sự khác biệt luôn tồn tại, vì vậy cần phải chấp nhận cái bất đồng đó để có thể duy trì mối quan hệ.

Những đôi thực sự hoà đồng là có cùng cung hoàng đạo, nhưng thậm chí sự quen thuộc cũng gây nên cảm giác nhàm chán sau này. Ngoài ra, kể cả đàn ông và đàn bà cùng một cung cũng khác nhau do giới tính của họ.

Bởi vậy người ta vẫn thường nói đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim.
Bói Vui