tính cách kim ngưu nam Sự kỵ Bàn làm việc cong nguyệt đức Nạp Hồng Loan không nên xem tướng trán bậc linh hoạt đạt ten con gương Sao Thiên thọ thất vọng chân Tổ đàn kết hôn ngốc cách xem tướng số nhì cung hợi tóm tuỏi phụ nữ tuổi Ngọ giường ngủ mơ thấy lừa mệnh Thúy nghi lễ khánh thành Điềm Báo tấn lộc dâng lễ tuổi xung khắc tủ tự nhiệt tình Sao Tử Sao Hỏa tinh sao dÃƒÆ la Đền vũ khuc tai nhập hồn cửa giàu Nguoi