Quẻ Ngũ Hành
Phật Tổ Tế Công


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ
sao xem nhà giau tri 12 Cung Hoàng Đạo thị họ tục luận về hình thần giận dữ Giap Nguyên Sao Thiên Cơ Phòng ngủ Nguồn gốc nắm nằm phong thân mệnh Cung Xử nữ Tân Mùi lam táo quân lễ phật mạng Dương Liễu Mộc hợp với tuổi trán xem nhà vòng Kinh Thị Quý Tỵ thất sát kim ngÆ u ghen ăn tức ở giáp tý Dương Liễu Mộc hợp với màu gì hút nhân từ người tuổi Tý nhan lang Đại Hạn Đá mạng mộc tóc Người tuổi Hợi cỡ bố tuổi sửu mẹ tuổi thìn Tác nghề nghiệp Tả