Xem tuổi xây dựng, cải tạo nhà

 

Năm sinh gia chủ:

Năm dự kiến khởi công:


chồng thanh Giang Sao kình dương dáng đi bộ long trì tướng may mắn Ke mẹo dạy con ngoan Tháp Văn Xương khi háo sắc thành Tuổi vợ chồng Điem quy gương bát quái phạm Thái Tuế lễ chùa nữ khách trung quốc quấy rối tiếp viên khó Nguyễn Duy Cần cửu cung đồ Bồ Tát bộ tÃy nghi xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm dan ngày lễ ất sửu SAO TẤU THƯ tương sinh Nguoi cung bọ cạp hướng bạn Tuổi xây nhà Bạn canh thà n tuong tay Sao Phục Binh thôn bát quái ban phong thủy cho người mạng hỏa người tuổi hợi lễ bái ngày rằm mùng 1 bá ƒ Æ a