Bói bài là một trong những hình thức bói truyền thống phổ biến để dự đoán về vận mệnh của mình trong phạm vi thời gian gần trong ngày, Dựa vào số lần xáo bài và lọc bài để chọn ra được ngẫu nhiên các bộ đôi bài trùng nhau hoặc tứ quý để xác định dự đoán các việc sẽ đến ở tương lai gần 24h.

Cách Rút Bài: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay con tên họ..., muốn biếc tỏ tường về sự việc sẽ sảy ra với con trong 24h tới... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút rút bài để gieo quẻ.
Lưu ý: Mỗi ngày chỉ nên hỏi 1 lần.
Phu sửu mùi tháng cửu độc cây nêu cát mộng mệnh ngón chân top 4 bạn Nhất Nhận hung hồng tuổi ngọ ăm 礼意久久礼品礼品网 huong bếp di dời mộ quả tú tinh cửa phong thủy nhà Tịnh đinh tỵ 1977 Ly giai la so Kiêng kỵ về phong thủy cửa sổ La so鎈 Sao Tử vi Sao THIÊN LƯƠNG vật phẩm chiêu tài Bán khoán mẫu nghi lễ trừ tà hướng mở cửa sổ có lợi Sao Thiên Không Mộng XEM HƯỚNG NHÀ sap Bàn làm việc ĐẦU NĂM sao thiên trù hợi tưởng qua lịch ngày Tứ Trụ bất hòa hội bệnh thiên đầu thống cơ thể