Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên..


Quý vị hãy điền đầy đủ họ tên của quý vị vào khung dưới đây và bấm Tìm Số


Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả 9 số.cho bát trạch y nghia cung hoàng đạo xử nữ Tiết khí quy cung dần hoc tu vi la gia hop la bàn lịch ngày tốt huyền quan Tình là hung cát binh phong thủy theo tuổi Thắng muon thiên hư Tướng Cung phu thê sao đà la cua góc cây nêu Tu đường trí đạo thọ luÃƒÆ khan Gio tot dân bọ cạp 礼意久久礼品礼品网 cách bày trí Boi Hội Đền Đông Cao tuoi tháng 7 mắt bò sở lễ cô hồn danh lợi song hoa quẠcung cẠn tuổi nào