Quán Thế Âm Bồ Tát
Linh Quẻ

Thiên Địa Vô Ngôn
Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻthủy địa tuổi hợi Canh Tuất Sao thiên phủ Tạ ô phat thứ tiền lẻ Vận mệnh tá³ cung cự giải đồ gia dụng Sao Thiên Quý sao linh tinh lỗi phong thủy Sao THIÊN tướng tứ hành xung Trùng tang Sao lên 史克威尔艾尼克斯 中国 Hôn Nhân Sao Thiên lương m Xăm Mình Sao Dà la tín Phật sao Cự Môn thu trong sáng 6 loại tranh không nên treo trong văn phòng da cổ Gia Đình thầy phong thủy kỵ lời nói hay sống kiểu tóc Cung Dậu phong thủy đất nhà ở mai táng trẠchết vào giờ xấu bệnh ngón cóc bài lễ cầu duyên ĐIỀM