Xin Quí vị thành tâm gieo quẻ...

Điều tối cần được xem rất quan trọng, đó là sự linh ứng của quẻ. Sở dĩ linh ứng hay không là do ở đức tin, phải thành tâm tin tưởng thì quẻ mới linh ứng. Bất luận về vấn đề gì, Quí vị thành tâm khấn nguyện, sẽ thấy sự linh ứng bất ngờ của quẻ này.

Ngoài ra mỗi lần xin quẻ, bất cứ về việc gì, chỉ có thể thực hiện 1 lần mà thôi. Dù tốt hay xấu cũng vậy, không thể thấy xấu mà xin lại lần thứ 2, sẽ không bao giờ hiệu nghiệm

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 3 lần để có 1 quẻ.Sao văn khúc Sao Tử phong thủy con người Tu mâu dep vân dan ong Giac SAO HÓA LỘC công danh tướng môi mỏng giấc Selena Gomez giàu có vận Vị chử đầu thai Ke giuong ngu màn Thúy mơ thấy cóc cắn Ma coi Tuổi Mão 10 tử vi phong thủy Thuy vận thế 12 con giáp Sao Bát Tọa Chon tên cho con Tu vi thang Cung Hợi Chòm sao sôi nổi ngọc bội Giải Ban thờ hợp phong thủy ta thay ca tinh Phòng Ngủ S CA Phong Thủy con sao xuat ngoai Canh Thân ấm tam linh treo tranh Kiêng kỵ về phong thủy cửa sổ