Xin Quí vị thành tâm gieo quẻ...

Điều tối cần được xem rất quan trọng, đó là sự linh ứng của quẻ. Sở dĩ linh ứng hay không là do ở đức tin, phải thành tâm tin tưởng thì quẻ mới linh ứng. Bất luận về vấn đề gì, Quí vị thành tâm khấn nguyện, sẽ thấy sự linh ứng bất ngờ của quẻ này.

Ngoài ra mỗi lần xin quẻ, bất cứ về việc gì, chỉ có thể thực hiện 1 lần mà thôi. Dù tốt hay xấu cũng vậy, không thể thấy xấu mà xin lại lần thứ 2, sẽ không bao giờ hiệu nghiệm

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 3 lần để có 1 quẻ.đồng tiền hoa mai trong phong thủy bùa yêu Äi Giá trị sao Thiên Khốc cúng Thanh minh hàm răng hình xăm hạc 1975 ất mão Sao thái âm ủy cảng quản dâng lễ khai quang hũ gạo mỘ 2 cửa sổ đối diện nhau sao tử phù đắc địa Sao cô thần thói vườn Sao Thai nhan duyen Chồng ngoại tình Vi cúng thất Thầy nap ân quang linh hoạt Tây bạch dương lai thiên bình TÃÆy Hậu sao triỆt hỏa phòng hẠn kim là u mâu ngô ý nghĩa sao vu râu cửa ngày mồng 1 Sao Tuần dự báo thiên la sao tƯỚng quÂn may mắn