Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


at meo Hoa Cái hoa Tử vi tướng thọ yểu ngôi nhà sức khỏe mau lá số tử vi của Gia Cát Lượng XEM HƯỚNG NHÀ nốt ruồi trên cơ thể có ý nghĩa gì mâm Phu trấn Chon Nam sinh con la so tu vi nam tuổi quý hợi mệnh gì Tuổi tuất 礼意久久礼品礼品网 dep hình Thầy tướng sô tiết tiểu mãn mơ thấy gốm Giac giải mã giấc mơ duyên Đời người thắp hương trên bàn thờ phong thuy Giang ngày sát chủ 12 Tình yêu là cưới tài mệnh Cua nguoi tuoi Hạn căn đồng gia MỘ kỹ cuộc sống tÃy họa thế giới song song Cặp đôi con giáp sao tốt xấu dat