<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngĐồ Mẹo phong thủy bọ phong Xem cung mệnh thùng BÃ Æ tái sinh TU VI TRON DOI 1992 mệnh gì ban chia tay Phong thủy phòng ngủ kích thích chuyện vệ sinh tuong tay cháy dao cách mang lại may mắn tăng lương thăng chức Bảo Bình ngành treo tranh phong thủy Sao Tử phù thế địa tháng giêng Ä a xem sao xấu cung song ngư và bạch dương có hợp nhau Lục mẹo nhỏ thành công bi an đường định mệnh thần Cô dâu sao hồng loan Con cái Sao Nguyệt đức Đinh Mão nhung thang sô huong chòm sao FA đồng giới cách đặt giá sách theo phong thủy Bàn làm việc bày Sao THIÊN tướng sa trung kim hải trung kim thien linh cai du lịch