Mai Hoa Dịch Số
Tốt nhất là dùng với Internet Explorer!

Chiêm theo lịch hoặc tự lựa cách
Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây
Cách chọn lấy quẻ
Tháng Tiết Tiết+Ngày AL
Theo lịch
Gia Số
Nhập quái
Quái 1 Quái 2 Hào động
Số+giờ Số
Số 1 Số 2
Tự nhập âm lịch
Năm Tháng Ngày Giờ Gia số
Trợ dụng Tiên Thiên Quái Số
       


Xem Thêm Hoa Mai Dịch Số phiên bản mới


độc đáo Nhật SAO Nguyên lý nhân quả quẻ càn giá hoà khuôn mặt Xung khắc của thái tuế mơ thấy đứa bé bị chết đoán mệnh Xem tử vi tháng sao thiên sứ trong lá số tử vi ngày giỗ Thoa Xuyến Kim hợp với hành gì Cung trầm mai Tuôi dần chấm nơi 12 con giáp cự môn điềm Văn cúng Liem Quản trần la so tu vi Nguoi Sao Long trì Nguyên bàn cung Tài Bạch đường vân tay Sao Hóa kỵ lấy chồng Sao Bát tọa đồi mồi kỳ chú ông cóc Sao Thai cát tinh sao Liêm Trinh đăt Tướng mạo Nạp sức khỏe La so tu vi