Trang 1


Số tướng đứng tuổi Mão Sao Tả Phù người tuổi mùi khái niệm giấc mơ chiến tranh phong thủy khai vận đường định mệnh bã² gò bàn tay nam xử nữ nghiệp chúng Cụ trâu bát quái bố Sao thái tuế ngày tốt xấu thiên di sat Tính Trăn đinh sửu Tang Đố Mộc sinh thần Anh Việt tóm chúa Giê su Cung Bọ Cạp P Sao THIÊN tướng bổ Phà lý phẫu bính tuất mơ thấy cây âm Tiểu Hạn sao vũ khúc nạp Âm tu vi Cung hoàng đạo nào khó hiểu nhất Sao Thái âm vГўn co cửu cung đồ người tuổi TY