• Cổ nhân thường căn cứ Tam tai rơi vào năm nào, ứng với năm đó có một ông Thần và vào ngày nhất định hàng tháng, hướng nhất định tiến hành lễ dâng hương để giải trừ Tam tai...
  • Theo phong tục và chiêm nghiệm của các nhà Chiêm Tinh xưa. Ngoài việc cúng Sao giải Hạn hằng năm, những tuổi gặp năm Tam Tai cũng nên cúng giải hạn, cụ thể như năm Giáp Ngọ (2014) thì có 3 tuổi như sau bị hạn Tam tai: Tuổi Hợi, tuổi Mẹo, tuổi Mùi. Kh
  • Chuẩn bị đồ cúng sẵn, chiều chạng vạng, đem tới ngã ba đường nào mà mình hiếm khi đi qua đó, ít nhất là trong 3 năm tam tai, bày ra vái cúng xong, đi vòng đường khác về.

âm Lễ hội LỘC hóa giải cầm tinh tương xung hình xăm chữ dễ thương ất sửu nien dâng đế vương Đình chi Cự Giải nhân quả Nghi Nghi Trần Nhật Tường Bồ Tát Huỳnh tướng của người giàu có cúng chúng sinh Tắm Đoán vận mệnh cây thủy xương bồ Sao Tang môn xem tử vi Xếp hạng chỉ số cảm xúc EQ Trang mệnh ngũ hành sao Thiên Đồng người tuổi Mùi Mặc Cung Phu Thê tướng sô sao tốt đọc sách người mệnh đoài hợp hướng nào Điềm Báo nhà Phật quý nhân đào Tuôi tý vận mệnh Luận về sao Thiên Cơ sao thiên việt May mắn với thư pháp Ất tỵ hóa giải nhà khuyết góc hộp quyến atilde university of delhi thờ cúng ngày tết cần mua nhà times city niệm Phật sao hóa lộc người tuổi mùi cúng giải hạn tam tai