tướng mặt Sống Tính Tinh sà Cung Kim Ngưu nghiep bao vu Phát 30 Bính Thìn Tuoi doan tu vi Diệu song thiên chọn ngày cách xem tướng tiếng nói địa các sở Bốc xem bói hoà Tượng Học phong tục tết chọn màu sắc hợp phong thủy vị tri bep đường trí tuệ bạch dương cung mọc song tử người gầy tuoi Sao THÁI ÂM đàn ông cằm nhọn thì sao Ä Ã Phòng Vệ Sinh t Ngạch giác Tử Tu điềm cung vương phủ mệnh Trường Lưu Thủy ma bích thượng thổ cung tật ách Ngón tay Tuổi tỵ tốt xấu tỳ sao thai duong