Sao Văn tinh Sao thái dương Cung Nô Bộc Năm sinh con Nhà Ở Tên hay 12 con giap Làm Ð tuổi Tị Tuổi Ä ÃŠM chí Nhật cung lục sát Thực tả ao cung hoàng đạo NhÃ Æ Sao hoả tinh tướng đôi môi sao quan phù sao hạn tâm địa gio Bính dần xử nữ hóa giải mệnh vô chính diệu Canh Tý tướng số Sát Phá lang boi thang sinh am ương dan Lượng cung tật ách chị gò bàn tay tại sao ma ám Thiên di tư vi tháng thuật phong thủy tránh vận xui sao tứ lục Tuyệt hội chùa Keo sao thai duong Thân trăng hoa nhat