lễ tình nhân Trung chính mau sac ngôn mơ thấy diều tuoi ty bóng đè chồng tuổi sửu vợ tuổi dần song tử eo mo Lục Sát Tinh bính dần Bính dần Ten Tịnh Bính Tuất để Giác mơ giàu có BOI độ chúng chuyển hóa sát thương thành nội lực bùa ngải của người Mnông tuong Thế Cờ Giáp dần và Bạn bính thìn xem tướng quý cung nô bộc khí sắc mat Lâm Nham Than nhâm ngọ trùng gò bàn tay Thượng ong sao tam bích đường sinh mệnh thăng trung quốc hoa son