Trang 156


kich Thờ Tam đa sao Địa không pha Thạch Lựu Mộc ất mão tuong so Cúng Cụ Hoàng Hạc Bai Đà la Hội Hà Thạch môn Tứ tiết Thanh Minh tình duyên Tiểu tuổi Tuất dâng hồng Tuôi tý Mệnh chủ hải trung kim Boi bài Tình Đường thái dương Trạng sao Tam Bích Phong thủy nhan sắc đà la chòm ta Xem bói ý nghĩa nốt ruồi may mắn trên vật ke may mắn tuổi xung A kích nhẫn phong thủy Âm thi cà Bá ƒ nhà khuyết góc lời chúc tết hay 2016 tuổi Tý Sao Bênh Phù người tuổi tỵ